Vi är ett skogsåkeri med inriktning på virkestransporter där vi transporterar råvara från skogen och färdigvara till slutkund.