Vi är ett skogsåkeri med inriktning på virkestransporter där vi transporterar råvara och färdigvara från skogen.