Ett åkeri som specialiserar sig på skogstransporter.